"Shaka" ... je pozdrav


... přijdu na pláž, pozdravím se s kamarády "Hi Bro .. " a nahodím gesto...  Pro někoho pozér, co si na plaži zvedá ego, pro jiné prostě člen subkultury. Je to jen o úhlu pohledu. Díváme se tak i na jiné pozdravy, jako třeba podání ruky nebo úklon hlavou? Co vlastně znamená gesto používané surfaři a dnes již rozšířené po celém světě?  

Shaka gesto je běžný pozdrav v Havajské kultuře, později převzat surfařskou subkulturu.


Je tvořeno uzavřenou pěstí a následně odléhajícím malíčkem a palcem (takže skrčené jsou pouze prostřední tři prsty) a následným pokynutím dlaně, případně rotací v zápěstí. Pozdrav byl převzat v 60. letech 20. století surfaři při návště havajských ostrovů a od té doby se rozšířil po celém světě.

Význam gesta

Havajané používali shaku pro zduraznění “Aloha”, konceptu přátelství, porozumění, soucitu a solidarity mezi různými etnickými kulturami na havajských ostrovech  (pozn. překladu původně tam bylo Aloha spirit – což je znázornění havajského přátelského přijetí, doslovný překlad asi ani neexistuje).  Shaka může být také použit k vyjádření "Jak to jde?", "Díky!",  "všechno v pořádku!" Mezi řidiči je často používana jako pozdravení či poděkování.

V americké gestikulaci nahrazuje “hangloose” nebo “hang ten”, obojí spjato se surfařskou kulturou (pozn.: tady jsem se do překladu pojmů nepouštěl a raději vás odkážu na krátký zdroj v angličtině).

Surfařská interpretace

Symbolická interpretace je tedy ve smylsu poklidného mírumilovného gesta v kontrastu se sílou vln. Zvednutý malíček je jako výchozí bod svažování vlny, tři složene prsty symbolizují sílů valící se vlny a palec jako směr návratu z vlny. Rovněž by se dalo připodobnit k taoistickému “wu wei”.

1 komentář: