Surfboard, prkno a jeho části

O prknech toho lze napsat opravdu velmi mnoho! Od časů, kdy první vlny sjížděli pouze havajané, je to sport téměř pro každého. Prkna se vyvíjela a to nejen svou velikostí a tvarem, ale i použitými materiály. Pojďme si spolu projít základní názvosloví částí a jejich vlastnosti ....

Tento článek řeší správné pojmenování jednotlivých části a jejich důležité vlastnsti. Né, že by to někdy nebylo intuitivní, ale rozhodně bude lepší nazývat věci pravými jmény. Leash je "ta věc, co se připevňuje na nohu" atp. :))

To, co vás na surfu primárně zajímá je délka a hmotnost surfaře, kterou surf uveze (teď se díváme na problematiku z pohledu amatéra, začátečníka či lepšího začátečníka). Právě délka prkna je veličina, která rozhodne, jak moc/dobře se svezete. Dalšími aspekty pro výběr prkna je samozřejmě tvar a s ním spojené hodnoty, jako šířka, tloušťka či tvar.

 

Popis surfu, jeho části

Popis částí prkna [1]
Úplně nejkratší popis by šel napsat jako: "prkno, přední část - nos, zadek s leashem [líčem]". Ale to bych to pěkně odbyl, takže se na prkno podíváme více z blízka. A jako ilustraci si dovolím přesdílet obrázek z wikipedie.

Bottom - spodní strana, ta strana, po které se vezete a na které jsou ploutve. Je poměrně důležité, aby spodní strana nebyla poškozena. Takže pokládáte-li prkno na zem vždy spodní částí nahoru. Jednak chráníte plochu, po které jedete a chráníte i vosk před sluncem, který je na horní straně, kde stojíte.

Deck - horní část, "paluba". Místo na kterém stojíte, místo, které voskujete.

Rocker - s "rockem - slušnou muzikou" to nemá nic společného, ba dokonce ani s houpacím křeslem (překlad z eng.) byť je to tématicky blíže. V surfařské terminologii je to vertikální zakřivení prkna, od střední části dopředu a od střední části vzad, (takže s trochou fantazie se to opravdu houpe jako houpací křeslo). Vyšší zakřivení zvyšuje manévrovatelnost, napomáhá při rychlosti přenášet váhu vzad a tím umožní rychlejší reakce pro rychlé zatočení či různé triky (menší manévrovací rádius).

Ploutve - jsou umístěny na zadní částí spodní strany. Slouží pro držení dopředného směru tak, aby prkno neujíždělo do strany. Původní jedna ploutev uprostřed zadní části byla postupně nahrazena 3 ploutvemi, následně i 4mi ... odnímatelnými (vyměnitelnými) ploutvemi. Evoluce jde dál a profilování spodní desky (kanály, tunely: channel hull/hydro hull) mají specifické vlastnosti pro extremní podmínky či akrobatické prvky. Detaily o vývoji a historii, 5ti ploutvý Nubster, tunelové ploutve pro longboardy a jiné se dozvíte z wikipedie a jejich přidružených odkazech.

Rails - hrany, bočnice. Jejich tvar určuje "zařezávání se" do vlny a celkově i vztlak - užší prkno se více zanořuje, silnější hrany vyplněné pěnou nebo PVC více plavou. Oblejší hrany jsou považovány jako měké, hranaté jako tvrdé.

Stringer - středová část prkna, nejčastěji linka (dvoulinka), která vede od nosu až po zadní část. Tato komponenta zvyšuje tvrdost prkna, eliminuje ohebnost ve směru osy. Není to nutný prvek, některá prkna jej mají jiná ne.

Zakonční surfů Taily
Nose - předek, "nos". Zdvih (rocker) a tvar nosu, ostřejší oblouk či špička ovlivňuje ovladatelnos zatočení. 

Tail - zadní část prkna. Tvar zádě má vliv na odezvu a citlivost v ovládání jízdy. Tvary jsou různé. V tuto chvíli připojuji pouze ilustrativní obrázek. Detailnější popis bude v některém z příštích článků.

Leash - rope leg, zkrátka lano, kterým máte připoután board k sobě, přesněji k zadní noze. Na prkně je hned ze dvou důvodů. První je jasný, aby prkno neuplavalo, když spadneme. Druhý, bezpečnostní důvod, aby prkno neuplavalo a nikoho nezranilo. I měkká plastová (gumová) ploutev dokáže nepříjemně seknout, takže si představte, co zvládne třeba taková karbonová ve velké rychlosti. Leash je připojen k prknu speciálním leash cup/plug, což je "plastový šroub" držící popruhové očko. Na noze je leash uchycen kotníkovým obojkem s otočný šroubem.

Materiály jako takovými se detailně zabývat nebudeme, pouze pro přehled uvádím, že nejvíce rozšířený je PVC a sklolaminát.

Pár praktických postřehů závěrem

  • prkno vždy pokládejte dnem vzhůru, chráníte tím bottom i případný vosk na horní části
  • nos prkna vždy dávejte proti směru větru a ideálně ho přikryjte vrstvou písku, aby vítr prkno nezdvihl a následně prkno nikoho nezranilo 
  • nikdy si na takto položené prkno nesedejte, zničíte tím jeho rocker (zakřivení)
  • prkno vždy noste tak, aby nikdo nemohl být zraněn, zadními ploutvemi
  • pokud fouká vítr, nebojujte s ním chyťte prkno tak, aby se do něj vítr mohl opřít co nejméně a pro vás bylo přenášení co nejpohodlnější
  • nikdy neneste surf do vln koncem napřed (v poloze kdy tail záď s ploutvemi je před vámi a vy tlačíte prkno), je to nebezpečné!! Přiřítí se vlna, náhoda je blbec a takové seknutí ploutví do obličeje rozhodne nezpříjemní surf trip, když už tak raději prkno "táhněte za sebou" tak aby vás nemohlo zranit.

A nakonec... nikdy nejste na pláži sami, berte ohled i na ostatní. Pláž je tu pro všechny stejně jako vlny a oceán. Buďte se svým prknem opatrní k sobě i ostatním, je to dobrý sluha, ale při bezohledném používání se z něj stává i nebezpečná zbraň.

Použité zdroje

Žádné komentáře:

Okomentovat